top of page
Chăm sóc nội thất chuyên sâu.jpg

CAR SPA COUPLE

Quy trình chăm sóc xe toàn diện định kỳ mỗi Tháng

Quyền lợi hội viên bao gồm quy trình vệ sinh chi tiết & chăm sóc, dưỡng bóng toàn diện nội - ngoại thất định kỳ 2 lần/ tháng Miễn phí kiểm tra & điều chỉnh áp suất lốp xe

couple.jpg

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
CHO XẾ YÊU HÀNG THÁNG

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

DƯỠNG BÓNG LỐP XE

KHỬ KHUẨN NỘI THẤT

KIỂM TRA ÁP SUẤT LỐP

LÀM SẠCH NGOẠI THẤT

DƯỠNG BÓNG NỘI THẤT

Service: 서비스
bottom of page