top of page

CAR SPA FAMILY

Quy trình chăm sóc xe toàn diện định kỳ mỗi Quý

Quyền lợi hội viên bao gồm quy trình vệ sinh chi tiết & chăm sóc, dưỡng bóng toàn diện nội - ngoại thất định kỳ 2 lần/ tháng Miễn phí kiểm tra & điều chỉnh áp suất lốp xe Quà tặng/ Khuyến mãi (theo thời điểm cụ thể)

family.jpg

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC XẾ YÊU TỔNG THỂ
CHO NGƯỜI YÊU XE

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

DƯỠNG BÓNG LỐP XE

PHỦ BÓNG NGOẠI THẤT

LÀM SẠCH NỘI THẤT

DƯỠNG BÓNG NỘI THẤT

KIỂM TRA ÁP SUẤT LỐP

Service: 서비스
bottom of page