Tìm kiếm

Sự khác biệt lớn nhất giữa xe điện và xe không người lái?

Đã cập nhật: 7 Th12 2020


Trong khoang máy, động cơ và nội thất của một chiếc xe ô tô thông thường có tới 30,000 bộ phận, và ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành lớn nhất, chiếm đến 13% sản lượng công nghiệp tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên gần đây, với sự xuất hiện của các khái niệm mới như xe điện, xe không người lái, ít nhất 40% các bộ phận này sẽ trở nên thừa thãi, nếu con người không tiếp tục sản xuất xe ô tô với động cơ đốt trong. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một sự thay đổi lớn trong hệ sinh thái công nghiệp, cũng như trong cuộc sống “di động” của chúng ta.

Bước đầu tiên trong sư thay đổi đó là rà soát xem những bộ phần nào sẽ phải loại bỏ, bộ phận nào được giữ lại và phát triển.


Những phần loại bỏ

Động cơ và động cơ dầu


The engine consists of about 6,000 parts, and if the internal combustion engine cars are no longer produced in this world, it is no exaggeration to say that there is no one to survive.

In 2015, BOSCH auto parts aftermarket edits to the workshop showed that 7% of the oil was replaced, so the loss of engine oil could significantly reduce the sales of the workshop.

Khoang máy hay phần động cơ, bao gồm 6000 bộ phận, và nếu những chiếc xe động cơ đốt trong vẫn tiếp tục được sản xuất, sẽ không quá lời khi nói rằng sẽ không ai có thể sống sót.

Năm 2015, các con số về phụ tùng ô tô BOSCH cho thấy 7% dầu đã được thay thế, do đó, sụt giảm doanh số động cơ dầu có thể làm giảm đáng kể doanh số của xưởng.


Ống xả