top of page

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật dưới đây và các Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức mà Công Ty Carrect và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “CARRECT”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng và Websites của Carrect.

 

Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây sẽ được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

Định nghĩa: 

 1. "Ứng Dụng" mang ý nghĩa Ứng Dụng Người Dùng hoặc Ứng Dụng Chuyên Gia

 2. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào, dù đúng hay không,  có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm.

I.    THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi thu thập các thông tin nhất định bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Dữ Liệu Cá Nhân có thể do bạn cung cấp trực tiếp, hoặc do bên thứ ba cung cấp, hoặc thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu.

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho chúng tôi khi:

 • Bạn là người sử dụng Ứng Dụng Người Dùng, bạn phải điền hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí;

 • Bạn là người sử dụng Ứng Dụng Chuyên Gia, bạn phải cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một Master hoặc đối tác của CARRECT;

 • Việc thanh toán theo phương thức thanh toán điện tử được thực hiện trên Ứng dụng, bạn sẽ phải cung cấp thông tin về loại thẻ thanh toán được sử dụng, tên của tổ chức phát hành thẻ, số thẻ thanh toán, tên chủ Tài khoản thẻ thanh toán và số tiền cần trả;

 • Tương tác với các kênh mạng xã hội của chúng tôi;

 • Tham gia các sự kiện hoặc cuộn thi do chúng tôi tổ chức;

 • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân;

 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

Khi bạn sử dụng Ứng dụng hay truy cập trang điện tử của chúng tôi, thông tin sẽ được tự động thu thập bất cứ lúc nào

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được thu thập bất cứ khi nào thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ.

 

Ví dụ:

 • Khi bạn sử dụng Ứng Dụng Người Dùng, vị trí của bạn sẽ được chúng tôi theo dõi và thu thập thông tin theo thời gian thực.

 • Khi bạn sử dụng Ứng Dụng Chuyên Gia, thông tin về vị trí địa lý của bạn sẽ được thu thập khi Ứng Dụng đang chạy, được hiển thị hoặc đang chạy nền.

 • Bất cứ lúc nào bạn sử dụng Ứng Dụng, truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng như địa chỉ IP, tên tệp và nhận dạng quảng cáo, những thông tin như các trang web đã xem trước hay sau đó, ID thiết bị internet, hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng.  

 • Bất cứ lúc nào bạn sử dụng Ứng Dụng, truy cập trang Điện Tử của chúng tôi, một số thông tin Cookies (các tệp ứng dụng được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động) sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng để theo dõi và nâng cao trải nghiệm của người dùng. 

+ Nguồn cung cấp thông tin từ các bên thứ ba

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi sau khi bảo đảm rằng các bên thứ ba đó sẽ cam kết với chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận của bạn phù hợp theo luật pháp hiện hành. 

+ Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin về phương tiện cá nhân của bạn như biển số xe, màu sắc, hình ảnh nội, ngoại thất của phương tiện.  Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

+ Camera hành trình

Các Chuyên Gia và Đối Tác của CARRECT sẽ được lắp đặt Camera hành trình trên người nhằm mục đích giám sát quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn và an ninh. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân thu được từ camera hành trình là trách nhiệm của Chuyên Gia và Đối Tác liên quan. Trong trường hợp bạn là Chuyên Gia và Đối Tác của chúng tôi, bạn hoàn toàn có trách nhiệm thông báo cho Người Dùng về việc cài đặt và sử dụng đó.

 

Trong trường hợp bạn là Người Dùng và bạn phản đối việc sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình trên người của Chuyên Gia hoặc Đối Tác của chúng tôi, bạn phải thông báo trực tiếp cho Chuyên Gia hoặc Đối Tác của chúng tôi, và việc thông báo này sẽ là trách nhiệm cá nhân bạn.

+ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

 

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trẻ vị thành niên, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới quyền chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được cung cấp cho CARRECT, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của một bên thứ ba 

 

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (Ví dụ để làm thông tin liên hệ khẩn cấp). Bạn phải cam đoan và đảm bảo rằng bạn có được sự chấp thuận của họ để tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho chúng tôi theo như quy định trong Chính Sách này.

II .  SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP ĐƯỢC

 

CARRECT có thể sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

 

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn:

 • Để cung cấp cho bạn Dịch Vụ trong các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi;

 • Để xác định nhân thân và đăng ký tài khoản Người Dùng cho bạn;

 • Để cho phép Chuyên Gia hoặc Đối Tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn;

 • Để thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán do bạn thực hiện;

 • theo dõi lộ trình chuyến đi của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;

 • kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và các điểm đến trước đó;

 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;

 • xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

 • cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;

 • xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn về các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và những đăng kí với CARRECT;

 • cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực.

+ An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:

 • sàng lọc Chuyên Gia và Đối Tác trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

 • xác định hành vi lái xe không an toàn như tốc độ nhanh, phanh gấp và tăng tốc và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác lái xe;

 • xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào CARRECT;

 • sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

 • giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của Chuyên Gia và Đối Tác; và

 • phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

+ Hỗ trợ khách hàng

 

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;

 • theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

 • trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và

 • thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

+ Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

+ Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;

 • thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và

 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

+ Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho CARRECT và các nhà tài trợ đối tác CARRECT, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và

 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

 

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng.

III. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

 

Ví dụ: nếu bạn là Người Dùng, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm thực hiện dịch vụ của bạn với Chuyên Gia và Đối Tác.

Nếu bạn là Chuyên Gia hoặc Đối Tác, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với hành khách bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin xe của bạn, loại xe, biển số, vị trí và mức đánh giá trung bình.

+ Với các đối tác CARRECT theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác CARRECT hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác CARRECT cung cấp, CARRECT có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà CARRECT hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

 • bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

 • kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

 • nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

 • đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

 • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với CARRECT hoặc thay mặt CARRECT;

 • các đối tác thương nhân và vận tải;

 • đối tác bảo hiểm và tài chính.

+ Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

 

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

 • khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; và

 • khi nó là trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

IV.   LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản CARRECT. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

V.   CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại sang Quốc Gia Thay Thế.

VI. COOKIES VÀ QUẢNG CÁO TRÊN NỀN TẢNG CÁC BÊN THỨ 3 

 

CARRECT và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.

 

Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

 

CARRECT có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà CARRECT tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba.

 

Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua Ứng dụng của bạn (Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo) và cài đặt thiết bị di động của bạn.

VII. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu cánhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. 

 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

VIII. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

 

CARRECT có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ CARRECT hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với CARRECT sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

bottom of page